Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Tầm nhìn

Đến năm 2030 trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc trở thành trường đào tạo nghề chất lượng cao về Du lịch và các lĩnh vực liên quan ở trình độ Cao đẳng và ở trình độ cao hơn, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Phú Quốc, các tỉnh lân cận, cả nước, khu vực và quốc tế.

Sứ mệnh

Trường Trung cấp Việt Hàn Phú Quốc là cơ sở đào tạo nghề, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng cho địa phương, cả nước và khu vực.

Sự kiện

Đối tác

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN