Phòng đào tạo

Phòng đào tạo

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu về các công việc liên quan đến công tác đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo nhu cầu xã hội.

Tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo các cấp trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo nhu cầu xã hội; các hình thức liên thông, liên kết cao đẳng, đại học và sau đại học.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Trường.

Xây dựng chỉ tiêu đào tạo các trình độ trình Hội đồng trường và Hiệu trưởng xem xét, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội duyệt phân bổ chỉ tiêu hàng năm.

Lập kế hoạch về việc xây dựng, bổ sung và điều chỉnh chương trình đào tạo ở cấp trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên.

Xây dựng tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo theo từng năm học và học kỳ cho các ngành đào tạo.

Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo.

2. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và giám sát chất lượng đào tạo

Tham mưu Hội đồng tuyển sinh trong việc thực hiện công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên bao gồm:

  • Thủ tục xin chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;
  • Xác định ngành, nghề đào tạo;
  • Thông báo tuyển sinh;
  • Lập kế hoạch tuyển sinh;

3. Quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm

Giúp Ban giám hiệu tổ chức ký kết các hợp đồng đào tạo, đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo theo địa chỉ; quan hệ với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế để giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp;
Tổ chức các loại hợp đồng gia công sản phẩm, cung cấp các loại vật tư hàng hóa có liên quan đến việc học nghề, tạo ra sản phẩm của học sinh nhằm tăng cường nguồn thu cho nhà trường và cải thiện điều kiện học tập của học sinh;
Ký kết hợp đồng đưa học sinh đi thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;
Vận hành hoạt động hoạt động nghiệp vụ dịch vụ tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh tốt nghiệp.

4. Phụ trách công tác truyền thông

Tác nghiệp thu thập hình ảnh, video,… viết bài tổng kết sự kiện update thông tin, hình ảnh lên website và fanpage. Gửi email cảm ơn đến các doanh nghiệp và duy trì mối quan hệ để tiến hành hợp tác đào tạo, cung ứng lao động,… Lưu giữ hình ảnh và tham mưu tổ chức các sự kiện có liên quan.

Nhân sự

TTHọ và tênChức vụĐiện thoại/EmailẢnh
01Lê ChíPhó Hiệu trưởng, Kiêm Trưởng phònglchi@viethanpq.edu.vn 
02Nguyễn Văn SơnPhụ trách đào tạo chính quy0946513223
nvson@viethanpq.edu.vn
 
03Nguyễn Hiền PhongPhụ trách đào tạo ngắn hạn0919233242
nhphong@viethanpq.edu.vn
 
04Nguyễn Hà Việt QuốcPhụ trách quan hệ doanh nghiệp và giải quyết việc làm0944425542
nhvquoc@viethanpq.edu.vn
 
05Lê Thị HạnhPhụ trách truyền thông và hợp tác0908122386
lhanh@viethanpq.edu.vn
 

Sự kiện

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN