Nhóm 5

Nhóm 5

Doanh nhân tương lai

 

– Bạn thích và có khả năng lãnh đạo và thuyết phục người khác (bạn bè đồng lứa) làm theo mình.
– Bạn thích buôn bán (hàng hóa và ý tưởng) từ nhỏ.
– Bạn không yêu thích các hoạt động hay môn học đòi hỏi sự quan sát kỹ càng, nghiên cứu và phân tích.
– Trong một nhóm người, khi cần người đứng ra lãnh đạo, bạn sẽ không ngần ngại là người lên tiếng dù cho bạn chưa biết hết việc cần làm hay chưa có đủ khả năng cho công việc ấy.
– Bạn thích và có khả năng lấy được sự tin phục của bạn đồng lứa, thành viên gia đình, hay người xung quanh.
– Bạn có khả năng ra quyết định, thường là người quyết đoán, và ít có nhu cầu suy nghĩ quá kỹ khi trước khi làm một việc gì đó.
– Bạn xem trọng sự thành công trong những vai trò quản lý lớp/nhóm. Bạn thích nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền.
– Bạn thường là người năng động, có tham vọng, và giao tiếp tốt.

– Từ khi còn rất nhỏ, các bạn đã tỏ ý thích về việc kiếm nhiều tiền trong tương lai, giữ các vị trí quan trọng trong công ty, hay trở thành người thành công được nhiều người biết đến.
– Theo nghiên cứu của công ty ACT (American College Testing), người nhóm Quản lý như bạn sẽ phù hợp với những công việc liên quan đến ‘quản trị và quản lý trong doanh nghiệp tư nhân, marketing và bán hàng, các dịch vụ liên quan đến tuyển dụng, các vị trí quản trị và quản lý trong cơ quan nhà nước, trường học.’ Do đó, các ngành học nào liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quản lý nhân sự, marketing, bán hàng, quản lý công, quản trị giáo dục đều phù hợp. Cụ thể hơn, bất cứ ngành học nào đòi hỏi khả năng làm việc với con người, sở thích về quản trị, quản lý, lãnh đạo con người, khả năng học thương mại, kinh tế, kinh doanh, chính trị, đều phù hợp.
– Bên cạnh đó, nhiều bạn thuộc nhóm Quản lý thích làm việc trong các lĩnh vực như chính quyền, giáo dục, kỹ thuật, nghệ thuật ở vị trí quản trị, quản lý, bán hàng, khởi nghiệp, … Do đó, bạn có thể chọn ngành học ở bậc Cao học, hay học ngành thứ hai, hay tham gia các hoạt động bên ngoài để thỏa mãn sở thích và khả năng khác của bạn.

Sự kiện

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN