Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc tổ chức kì thi tốt nghiệp Trung cấp chính quy niên khóa 2019 – 2021

Từ ngày 24 – 28/4/2021 trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc tổ chức kì thi tốt nghiệp Trung cấp chính quy cho 201 học sinh niên khóa 2019 – 2021 thuộc 5 chuyên ngành: Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ nhà hàng, Quản trị khách sạn, Hướng dẫn du lịch và Kỹ thuật chế biến món ăn.

Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp

Theo đó, học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp phải đảm bảo đã hoàn thành chương trình học tập tất cả các môn trong chương trình đào tạo của ngành học và thực tập tốt nghiệp. Không có học phần nào chưa đạt yêu cầu, nộp đầy đủ hồ sơ đầu vào và đã hoàn thành các khoản học phí, lệ phí theo quy định.

Học sinh chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn tham gia thi thực hành

Học sinh tham gia dự thi bao gồm các môn: chính trị, lý thuyết tổng hợp và thực hành nghề nghiệp. Trong quá trình tổ chức thi giám thị thực hiện đúng quy trình, quy định về tổ chức thi tốt nghiệp. Hướng dẫn rõ ràng, cụ thể cho tất cả thí sinh tham dự, đảm bảo các thí sinh hiểu rõ các quy chế phòng thi, cách làm bài đối với từng dạng đề và hình thức xử lý những trường hợp vi phạm.

Học sinh chuyên ngành nghiệp vụ nhà hàng tham gia thi thực hành

Trong suốt quá trình tổ chức thi, học sinh tham dự thi đầy đủ và thực hiện môn thi một cách nghiêm túc, tuân thủ tốt quy chế thi, không có trường hợp nào vi phạm.

LÊ HẠNH