Lớp Nghiệp vụ lễ tân tham quan thực tế tại doanh nghiệp

Ngày 8/10/2020 các em học sinh của lớp Nghiệp vụ lễ tân K3B đã có chuyến tham quan thực tế tại khách sạn Sunset Sanato Resort & Villas.

Các em học sinh lớp Nghiệp vụ lễ tân K3B tham quan thực tế tại doanh nghiệp

Thông qua buổi tham này các bạn đã học hỏi, quan sát và tiếp thu được rất nhiều thông tin hữu ích thực tế về chuyên ngành Nghiệp vụ lễ tân.

Các em học sinh lớp Nghiệp vụ lễ tân K3B tham quan thực tế tại doanh nghiệp

Được các anh chị giới thiệu về các kỹ năng trong quá trình làm việc thực tế, cũng như được trực tiếp làm quen với các loại báo cáo của bộ phận lễ tân, giúp các em có nhiều tư liệu thực tế để hoàn thành bài thu hoạch môn Báo cáo lễ tân mà các em đang học tập.

Các em học sinh lớp Nghiệp vụ lễ tân K3B tham quan thực tế tại doanh nghiệp

Lê Hạnh