HỆ TRUNG CẤP

Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc là cơ sở đào tạo công lập, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Kiên Giang, năm học 2018-2019 trường tuyển sinh 270 chỉ tiêu trình độ trung cấp chính quy