CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TRI THỨC TRẺ VIỆT – HÀN”

Nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đoàn viên, thanh niên. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên. Thu hút đoàn viên tham gia đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Đoàn bộ phận trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc tuyên truyền và tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tri thức trẻ Việt – Hàn”.

Cuộc thi được diễn ra từ 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 dưới hình thức trực tuyến qua ứng dụng. Đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian 15 phút. Nội dung cuộc thi tìm hiểu về thành phố đảo Phú Quốc. Lịch sử hình thành và phát triển của trường. Nhu cầu việc làm và mức đãi ngộ của từng ngành học.

Thông qua cuộc thi, Đoàn bộ phận trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc mong muốn đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên, thanh niên. Tạo điều kiện giao lưu học hỏi, phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân tích cực tham gia, hoạt động phong trào. Đồng thời, giúp cho đoàn viên thanh niên có tinh thần chủ động, tích cực trong việc tìm hiểu các kiến thức liên quan đến ngành học, cũng như môi trường học tập của bản thân.

Lê Hạnh